Rounded square transparent KEN KOINOT Rounded square transparent Par ROMA Rounded square transparent HOTSPOTS 2 Rounded square transparent JoBC Rounded square transparent XENONAS AST Rounded square transparent KDAP MEA Rounded square transparent KDHF AMEA Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH Rounded square transparent KHFH
 Κεντρική δομή υποδοχής  2 Παραρτήματα Ρομά  Δομή υποδοχής  Κέντρο Απασχόλησης  Ξενώνας Αστέγων  2 Δομές ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 Κέντρο Διημέρευσης

 3 δομές ΚΗΦΗ

Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών 

ΣΥΔ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοινωνικό Φαρμακείο

 ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ

Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΗΦ)

LOGO PEP KHFH

ΤΟ ΚΔΗΦ

world disabled day landing page 600nw 2213016167 copyΗ λειτουργία του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες της ΚΕΚΠΑ –ΔΙΕΚ, διέπεται από τη σύγχρονη αντίληψη για την αναπηρία, όπως αυτή ορίζεται από νομοθετικές, πολιτικές και ηθικές δεσμεύσεις όπως η Συνθήκη του Amsterdam, η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., οι Πρότυποι Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών του ΟΗΕ και το Σύνταγμα της Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της προσέγγισης μας για την αναπηρία η μορφή των παρεχόμενων υπηρεσιών του Κέντρου προς τα άτομα με αναπηρίες στοχεύει στο ίδιο το άτομο και εξασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή του αποδέκτη.

Το Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες αποτελεί μονάδα ημερήσιας φροντίδας και παραμονής ατόμων με αναπηρίες. Εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων – προγραμμάτων στον τομέα της πρόνοιας και την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης και για την επίτευξη των σκοπών του συνεργάζεται με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, τις κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης ατόμων με αναπηρίες, με τις υπηρεσίες υγείας της περιοχής τους, με προνοιακά προγράμματα της Εκκλησίας καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις.

Σκοπός του Κέντρου Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες είναι η αυτοτελής και ανεξάρτητη λειτουργία του εντός της οποίας παρέχονται υπηρεσίες υγείας και φροντίδας σε εξωτερικούς ασθενείς χρησιμοποιώντας   σύγχρονα μέσα και μεθόδους.

Σκοπό επιπλέον αποτελεί η επαγγελματική κατάρτιση, ενημέρωση και ψυχαγωγία των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύναται δε και να διενεργεί έρευνες σχετικές με την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση των ΑμεΑ .


Υπηρεσίες που παρέχονται Δωρεάν

  • Φυσιοθεραπεία
  • Λογοθεραπεία
  • Νοσηλευτική Φροντίδα
  • Μετακίνηση
  • Ψυχοκοκοινωνική Στήριξη   
  • Ψυχολογική Ενδυνάμωση
 

 Ο Δήμος Βόλου, καλεί άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία τα οποία ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑΜΕΑ) να υποβάλλουν την αίτησή τους για δωρεάν παροχή ημερήσιας φροντίδας

 

Η Πράξη εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2021-'27 

Η Πράξη εντάχθηκε στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο ως «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ ΒΟΛΟΥ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5001415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»

 

ημερομηνία έναρξης της Πράξης: 31/10/2023
ημερομηνία λήξης της Πράξης: 31/12/2025
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ 312.000,00

 

Τη Δευτέρα 13 Μαίου του 2024,το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΑμεΑ, του Δήμου Βόλου, πραγματοποίησε επίσκεψη στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος Άγιοι Απόστολοι στην Αγριά. Εκεί, οι ωφελούμενοι συμμετείχαν σε κατασκευές μαζί με τα παιδιά εν όψη της γιορτής της ημέρας.

Τη Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου του 2024,το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΑμεΑ , του Δήμου Βόλου, εν όψει Μεγάλης Εβδομάδας παρακολούθησε τον Εκκλησιασμό στον Άγιο Κωνσταντίνο και όσοι ωφελούμενοι επιθυμούσαν κοινώνησαν.

Τη Παρασκευή  19 Απριλίου του 2024,το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΑμεΑ , του Δήμου Βόλου,  πραγματοποίησε έξοδο στην Πασχαλινή αγορά του Βόλου. Στην συνέχεια οι ωφελούμενοι και το προσωπικό απόλαυσαν τον καφέ τους στην πλατεία Ελευθερίας και επισκέφτηκαν το Βαγόνι του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία "Ηλιοτρόπια".

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των κοινωνικών φορέων και δομών του Δήμου Βόλου, πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 2024 , η διασύνδεση της Κοινωνικού Λειτουργού του Κέντρου Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2021-2027, με την υπεύθυνη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία στην Νέα Ιωνία του Δήμου Βόλου.

Στο πλαίσιο της διασύνδεσης των κοινωνικών φορέων και δομών του Δήμου Βόλου, πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2024 , η διασύνδεση της Κοινωνικού Λειτουργού του Κέντρου Διημέρευσης –Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2021-2027, με τις κοινωνικούς λειτουργούς , κα Ηλιοπούλου Ευαγγελία και κα Ραφτοπούλου Ελένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας που υπάγεται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Βόλου.

 Τη Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου του 2024,το Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΑμεΑ , του Δήμου Βόλου, ύστερα από αίτημα των ωφελουμένων  πραγματοποίησε έξοδο για καφέ  σε γνωστή καφετέρια στην Νέα Ιωνία.

Περισσότερα Άρθρα …